Trap het academiejaar af met een bang!

Dit was StuDay

Bedankt om er bij te zijn en maak er een fantastisch academiejaar van!

Oktobermaand

Oktober wordt dé studentenmaand. We trakteren je op kapot veel activiteiten, van sport tot cultuur en lifestyle.

Share a slice of student life 🍕

Antwerpen heeft je zo hard gemist, niet normaal! Wij zijn overexcited om je terug te zien en kijken er al gretig naar uit om je te leren kennen. Liefde gaat door de maag en zeker in ’t Stad. Daarom ontwikkelden enkele studenten productontwikkeling samen met STAN een welkomstpakket om duimen en vingers vanaf te likken. Om samen te delen met je oude of gloednieuwe vrienden. Op je kot, in je campus of op de trein naar school. Wat staat er op het menu? Een waaier aan mogelijkheden in Antwerpen, voor elke fijnproever of veelvraat, met een snuifje duurzaamheid erbovenop.

Nieuwsgierigheid getriggerd? Houd de socials van STANAntwerp in de gaten en kom te weten hoe jij zo’n machtige box kunt bemachtigen, want de aantallen zijn beperkt.

FAQ – StuDay
FAQ – Oktobermaand
Partners
Algemene voorwaarden
Deelname

Elke student, verbonden aan een Antwerpse instelling voor hoger onderwijs kan deelnemen aan StuDay 2021.

Voor het evenement op donderdag 30 september kan de student deelnemen na inschrijving op de website www.studay.be. Aanvraag van een ticket loopt via het self-service ticketplatform Eventbrite. Er vindt een doorgifte plaats van Eventbrite naar STAN in het kader van persoonsgegevens.

Voor de Oktobermaand bepaalt elke deelnemende partner of de student al dan niet moet reserveren en welke korting de student krijgt. Dit op vertoon van een geldige studentenkaart 2021-2022. Er vindt geen doorgifte plaats van de partner naar STAN in kader van persoonsgegevens.

Inwerkingtreding en duur

StuDay is een eendagsevent: exacte dag en uren van de programmaonderdelen worden gecommuniceerd via www.studay.be.

In de oktobermaand worden verschillende kortingen en een extra aanbod van partners gebundeld die vallen tussen 1 en 31 oktober.

Vergoedingen en kosten

Deelname aan het event StuDay op 30 september is gratis na registratie via www.studay.be.

Voor de deelname aan de Oktobermaand geeft de partner per activiteit mee of het gaat om een gratis aanbod, dan wel om korting op vertoon van een geldige studentenkaart.

Privacy Policy
Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De door jou meegedeelde gegevens worden door STAN

(E: hello@stanstan.be / T: 03 292 31 70) verwerkt.

Registratie

Doel van de verwerking: Je gegevens (naam, e-mailadres, opleiding en onderwijsinstelling) zullen gebruikt worden voor:

  • Gebruikersprofilering
  • Verbetering van de dienstverlening
  • Het geven van tips, aanbevelingen en info over het project via een e-letter.
  • Doorgifte aan andere partijen: neen

Nieuwsbrief

Doel van de verwerking: je gegevens (naam en e-mailadres) zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven met belangrijke mededelingen, nieuws of acties in het kader van StuDay en STAN, Student & Antwerp. Voor die verwerking heb je jouw toestemming gegeven. Je kunt altijd die toestemming intrekken. Neem hiervoor contact op met STAN (E: hello@stanstan.be / T: 03 292 31 70) of klik op de uitschrijven button onderaan de door jou ontvangen nieuwsbrief.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Je gegevens zullen gedurende een periode van twee jaar bijgehouden worden door STAN. Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens gewist.

Disclaimer

Door deelname aan StuDay verklaart de student zich akkoord met het gebruik van zijn/haar portretrecht voor promotionele doeleinden van StuDay en de werking van STAN. Dit betekent dat geen bijkomende goedkeuring aan deelnemers gevraagd moet worden voor de publicatie van opnames of foto’s door STAN en StuDay-partners zolang ze gebruikt worden binnen het kader van dit project.

Zelf fotograferen en filmen op projecten van STAN is toegelaten op voorwaarde dat de beelden niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, tenzij expliciete toelating wordt verkregen van de organisatie.

Vragen of opmerkingen

Contacteer ons via hello@stanstan.be of 03 292 31 70.

Jouw rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een recht van inzage, verbetering en desgevallend wissing van je gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met STAN (E: hello@stanstan.be / T: 03 292 31 70).

Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermingsautoriteit), als je vindt dat je gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

T: 02/274.48.00

F: 02/274.48.35

E: contact@apd-gba.be

Indien je vragen zou hebben over de verwerking van je persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kun je steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré, contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be

Cookies

Deze site maakt gebruik van de essentiële en analytische cookies. De analytische cookies dienen om statistieken van de website zelf bij te houden. De bezoeker is dus niet identificeerbaar.