Thanks for being there! Have a great academic year!

STAN making your student life in Antwerp bold & colourful

Hey, new student from Antwerp or far beyond. We are STAN and we’re challenging you to the craziest game ever. How to get the absolute most out of your student life? Not just by partying (which, we must say, we’re pretty good at), but by expanding yourself to the max. And that’s exactly what STAN encourages you to do.

We show you the way through your student life, share secret tips and are there for you when you need us. But most of all, we do this together, with you. Come and study with us – with an awesome view – during STUDY360, share your opinion during the Big Antwerp Student Survey or help us to organize the student event of the year: StuDay.

Now is the time to experiment. So make the most of it! Our biggest dream? To see you evolve into the most open, powerful, passionate, ingenious, creative and critical human being that you could possibly be. And we’re convinced Antwerp will be your most glorious partner in crime.

Can you feel it? That’s the drive we’d love to awaken in you. So how about a wild ride together? We’d love to see you soon!

Find us at GATE15
Kleine Kauwenberg 15
2000 Antwerpen
T +32 (0)3 292 31 70
E hello@stanstan.be
www.stanstan.be
Follow us on Facebook, Instagram, Youtube and LinkedIn.

2023 wouldn’t have been possible without these awesome partners!
Studay 2024 – Become a partner? (Dutch)
ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY POLICY
Algemene voorwaarden

Elke student, verbonden aan een Antwerpse instelling voor hoger onderwijs kan deelnemen aan StuDay 2023.

Voor het evenement op donderdag 28 september kan de student deelnemen na inschrijving op de website www.studay.be. Aanvraag van een ticket loopt via het self-service ticketplatform Eventbrite. Er vindt een doorgifte plaats van Eventbrite naar STAN in het kader van persoonsgegevens.

Voor de Oktobermaand bepaalt elke deelnemende partner of de student al dan niet moet reserveren en welke korting de student krijgt. Dit op vertoon van een geldige studentenkaart 2022-2023. Er vindt geen doorgifte plaats van de partner naar STAN in kader van persoonsgegevens.

Inwerkingtreding en duur

StuDay is een eendagsevent: exacte dag en uren van de programmaonderdelen worden gecommuniceerd via www.studay.be.

Vergoeding en kosten

Deelname aan het event StuDay op 28 september is gratis na registratie op www.studay.be.

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De door jou meegedeelde gegevens worden door STAN (E: hello@stanstan.be / T: 03 292 31 70) verwerkt.

Registratie

Doel van de verwerking: Je gegevens (naam, e-mailadres, opleiding en onderwijsinstelling) zullen gebruikt worden voor:

  • Gebruikersprofilering
  • Verbetering van de dienstverlening
  • Het geven van tips, aanbevelingen en info over het project via een e-letter.
  • Doorgifte aan andere partijen: neen
Nieuwsbrief

Doel van de verwerking: je gegevens (naam en e-mailadres) zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven met belangrijke mededelingen, nieuws of acties in het kader van StuDay en STAN, Student & Antwerp. Voor die verwerking heb je jouw toestemming gegeven. Je kunt altijd die toestemming intrekken. Neem hiervoor contact op met STAN (E: hello@stanstan.be / T: 03 292 31 70) of klik op de uitschrijven button onderaan de door jou ontvangen nieuwsbrief.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Je gegevens zullen gedurende een periode van twee jaar bijgehouden worden door STAN. Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens gewist.

Disclaimer

Door deelname aan StuDay verklaart de student zich akkoord met het gebruik van zijn/haar portretrecht voor promotionele doeleinden van StuDay en de werking van STAN. Dit betekent dat geen bijkomende goedkeuring aan deelnemers gevraagd moet worden voor de publicatie van opnames of foto’s door STAN en StuDay-partners zolang ze gebruikt worden binnen het kader van dit project.

Zelf fotograferen en filmen op projecten van STAN is toegelaten op voorwaarde dat de beelden niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, tenzij expliciete toelating wordt verkregen van de organisatie.

Vragen of opmerkingen

Contacteer ons via hello@stanstan.be of 03 292 31 70.

Jouw rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een recht van inzage, verbetering en desgevallend wissing van je gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met STAN (E: hello@stanstan.be / T: 03 292 31 70).

Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermingsautoriteit), als je vindt dat je gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

T: 02/274.48.00

F: 02/274.48.35

E: contact@apd-gba.be

Indien je vragen zou hebben over de verwerking van je persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kun je steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré, contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be

Cookies

Deze site maakt gebruik van de essentiële en analytische cookies. De analytische cookies dienen om statistieken van de website zelf bij te houden. De bezoeker is dus niet identificeerbaar.